Skip to content

Projekt „Stop Card“

satellite.jpg

Projekt „Stop Card“ znamená nebýt lhostejný vůči svému okolí na pracovišti a především bez obav vyjádřit své názory týkající se bezpečnosti.

Je známo, že rizika na pracovišti bývají často podceňována. A právě bezpečnost osob, zařízení nebo životního prostředí se stala základem naší společné strategie.

Všem úrazům lze předcházet a to díky vlastní sebekontrole a všímavosti vůči okolí. Tento projekt dává všem zaměstnancům společnosti Total, včetně externích pracovníků, pravomoc a odpovědnost k tomu, aby mohli bez rizika postihu zastavit jakoukoliv činnost, chování nebo situaci na pracovišti Totalu, kterou nebudou považovat za bezpečnou nebo se budou domnívat, že dané podmínky by mohly vést k nehodě.

Každý zaměstnanec nebo pracovník společnosti Total má k dispozici svoji vlastní kartu s jasně vyznačenými kroky a postupem jak při takové situaci správně jednat.

Stop Card je pro každého cestou, jak se zapojit do boje za bezpečnost pro všechny!