Skip to content

Sorbetin - řešení dekontaminace

Sorbetin - řešení dekontaminace
Sorbetin - řešení dekontaminace

 

Materiál Sorbetin je unikátní české řešení v oblasti dekontaminací.

Je tvořen na bázi expandovaného grafitu, má skvěle definované póry nanometrů a vykazuje v nich nízký tok třecí tekutiny, díky čemuž je ideální zejména pro filtraci a separaci chemických látek.

Sorbetin je adsorbuje olejové a ropné látky nerozpustné ve vodě, ale i látky těžší než voda. Účinně pohlcuje i toxické a chemické látky, kyseliny, alkoholy, těžké kovy a škodlivé plyny. Největší uplatnění nalezne při odstraňování ekologických havárií, do vodních filtrů, ve stavebnictví na výrobu izolace, omítek atd. Díky nízké hmotnosti a vysoké tepelné odolnosti (krátkodobě 1200°C, dlouhodobě 800°C) je vhodný k tepelné a zvukové izolaci a požární ochraně objektů.

5 konkurenčních výhod Sorbetinu

 • Ekologie: biologicky a zdravotně nezávadný čistý uhlík​
 • Vysoká účinnost​: 1 kg adsorbuje až 80 litrů​, to znamená, že je 10–16× účinnější než ostatní řešení
 • Rychlost​: Problém vyřešený během 1–2 minut​
 • Nenáročné skladování​: Sorbetin je nehořlavý
 • Cena: Minimální množství odpadu a​ nízké náklady na likvidaci​

Technické specifikace a vlastnosti produktu​

 • Na bázi čistého uhlíku​
 • Bezpečný a neškodlivý​
 • Nehořlavý (testován dle ČSN ISO 871)​
 • Dlouhodobě tepelně odolný do 800 °C​
 • Nevýbušný​
 • Podstatně lehčí než voda​

Oblasti použití:

 • SORBETIN® uhlíkový adsorbent - je schopný adsorbovat petrochemické a ropné látky nerozpustné ve vodě nebo plavající na hladině, vylité na zemi, látky těžší než voda.
 • Účinně adsorbuje toxické a chemické látky, hlavně kyseliny a alkoholy.
 • Adsorbuje také těžké kovy, škodlivé plyny, oleje.
 • Také pyly ze vzduchu.
 • Používá se hlavně na prevenci a odstraňování ekologických havárií, do filtrů vody, plynů a vzduchu, na snížení radioaktivity a v stavebnictví na výrobu izolací, omítek, malty a do betonů.
 • Pro svoje vlastnosti - nízká hmotnost a vysoká tepelná odolnost (krátkodobě 1.200°C, dlouhodobě do 800°C) je vhodný k tepelné a zvukové izolaci a požární ochraně objektů.
 • Další oblasti využití je výroba tepelně odolných těsnění, žáruvzdorných výrobků a izolací. Sublimuje až při teplotě nad 3.000°C.
 • SORBETIN® lze použít k provzdušnění půdy, kde působí jako stabilizátor vlhkosti, vylehčuje půdu a snižuje odpar , tím i spotřebu vody.
 • SORBETIN® má baktericídní vlastnosti a adsorbuje biologické škodliviny a hnis.
 • SORBETIN® má vlastnost rekuperace, tedy většinu adsorbovaných látek je možné získat v pro další zužitkování, působením tlaku a nebo odstředěním - zpět.
 • SORBETIN® je chemickým složením prakticky čistý uhlík, je zdravotně neškodný, biologicky a chemicky neutrální.

Postup při použití

Sorbetin se aplikuje na hladinu vody, na které se nachází látka určená k sorpci. Po jedné minutě, kdy se látka adsorbuje, je možné směs z hladiny odebrat. Z nasyceného sorbentu se kontaminant odstraní stlačením, extrakcí nebo odstředěním. Sorbetin je nehořlavý a nevýbušný, nemísitelný s vodou a je výrazně lehčí než voda, na které plave. Po adsorbování hořlavých nebo jiných látek však směs získává vlastnosti absorbovaných látek a podle toho je také třeba postupovat.

Chcete se o produktu Sorbetin dozvědět více?

Naše služby

Navrženy tak, aby váš byznys vzkvétal.

Prezentace produktu Sorbetin