Skip to content

AQUALT

Bitumen

 

Pojivo vyvinuté speciálně pro výrobu asfaltových emulzí pro silniční stavitelství a ochranu vodních děl.  

Všechna pojiva řady AQUALT jsou základním stavebním kamenem výroby mimořádně hodnotných asfaltových emulzí. 

AQUALT je používán při výrobě asfaltových emulzí pro silniční stavitelství a jako asfalt pro různé účely, zejména údržbu vozovek: 

  • nátěry a postřiky vozovek (většinou vícevrstvé),
  • kalové vrstvy a mikrokoberce,
  • pěnoasfalty,
  • impregnace, spojovací postřiky,
  • studené asfaltové směsi, skladovatelné volně ložené,
  • kamenivo obalené asfaltovou emulzí (GE).

Které pojivo z řady AQUALT je pro Vás nejvhodnější, závisí na zamýšleném použití asfaltu a na specifikacích, které musíte splnit.

Bezpečnostní listy k tomuto výrobku jsou k dispozici pod tímto odkazem .

Neváhejte a kontaktujte naše technické oddělení. Doporučíme Vám nejvhodnější řešení a poskytneme Vám o řadě AQUALT více informací.

Vlastnosti řady:

  • mnohostranně použitelný produkt stabilní kvality pro výrobu asfaltových emulzí,
  • vlastnosti výrobku jsou v souladu s požadavky ČSN EN 12 591,
  • snížené množství soli způsobuje snazší emulzifikaci a silnou adhezi.

Specifikace výrobků řady AQUALT lze najít v přehledu asfaltových výrobků.