Skip to content

Isoparafinická rozpouštědla: řada ISANE®

Rozpouštědla řady ISANE® mají izoparafinovou strukturu, která jim dodává vysoký stupeň čistoty a specifické vlastnosti, mezi něž patří velmi slabý nebo žádný zápach a nízké povrchové napětí. Jako produkty katalytické syntézy mají izoparafinová rozpouštědla řadu výhod oproti alifatickým rozpouštědlům stejné frakce,  jako jsou lakové benziny. 

Nízká toxicita činí produkty ISANE® vhodné pro řadu použití

Rozpouštědla ISANE® jsou určena především pro následující průmyslové a komerční aplikace:

 • barvy a laky,
 • maziva,
 • syntéza polyolefinů,
 • ředidla bez zápachu pro barvy a jiné použití,
 • kovoobrábění, řezání a kapaliny pro EDM, baňkování, ochranné kapaliny,
 • mýdla na ruce,
 • aerosoly,
 • produkty pro fotokopírky,
 • produkty pro domácnost,
 • palivo bez zápachu pro olejová kamna,
 • inkousty nepřicházející do přímého styku s potravinami a veškerá použití vyžadující produkty bez zápachu nebo splňující podmínky nařízení US FDA 21 CFR 178.3620(b) o minerálních olejích (náhodný styk s potravinami).

Isane katalog

Souhrnný katalog speciálních kapalin

Rozpouštědla ISANE® - hlavní charakteristiky:

 • méně než 10 ppm aromatických sloučenin,
 • nulový obsah benzenu,
 • těžké kapaliny ISANE® jsou bez zápachu, nejlehčí produkty mají velmi slabý zápach,
 • nízké povrchové napětí,
 • vysoké styčné povrchové napětí,
 • nízká elektrická vodivost,
 • velmi nízký bod tuhnutí (pod 50°C).

Kritéria pro výběr z různých produktů ISANE®:

 • bod vzplanutí,
 • síla rozpouštědla,
 • rychlost odpařování,
 • viskozita.

Izoparafinová rozpouštědla - regulační požadavky:

Tyto produkty jsou klasifikovány jako hořlavé nebo vysoce hořlavé. I když nevyžadují žádné označení o ekotoxicitě, vytvářejí těkavé organické sloučeniny, pokud je bod varu nižší než 250°C. 

Protože jsou produkty řady Isane velmi čisté a relativně inertní, jsou častou volbou pro aplikace vyžadující schválení pro přímý nebo nepřímý styk s potravinami.

V tabulce níže je uvedený přehled certifikátů produktů ISANE®.

 

  IP 100  

  IP 120  

  IP 140  

  IP 155  

  IP 175  

  IP 185  

  IP 200  

Požadavky na čistotu pro tekuté parafíny

x

x

x

x

x

x

x

Evropský lékopis

x

x

x

x

x

x

x

Nařízení EC 1935/2004

x

x

x

x

x

x

x

Zákony pro lidské potraviny / krmiva pro zvířata a spotřební zboží

x

x

x

x

x

x

x

FDA § 178.3530

x

x

x

x

x

x

x

FDA § 178.3620b

x

x

x

x

x

x

x

 EPA/FDA certifikáty pro řadu ISANE®

Věděli jste?

Kapaliny řady TOTAL ISANE® jsou syntetická ředidla.

Charakteristiky:

 • Délka uhlovodíkového řetězce je mezi 7 a 14 atomy uhlíku;
 • Destilační rozmezí od 160°C do 210°C.