Skip to content

Minerální oleje: řada HYDROSEAL®

Divize speciálních kapalin skupiny TOTAL vyvinula specifický postup hydrogenace pro řadu lehkých uhlovodíků HYDROSEAL®.

Tento postup zajišťuje velmi nízký obsah aromátů, obvykle méně než 100 ppm (10-4).

Mezi vynikající vlastnosti těchto kapalin patří:

  • velmi nízké hladiny aromátů a PAH (polycyklické aromatické uhlovodíky),
  • vynikající tepelná a UV stabilita,
  • nepatrný zápach,
  • vysoké body vzplanutí,
  • široké pásmo viskozity, vhodné pro mnoho použití,
  • biologická odbouratelnost.
  • Neobsahují těkavé organické sloučeniny (VOC). Nejtěžší frakci destilace lze použít k vytvoření produktů, splňujících nejpřísnější požadavky ve stavebním průmyslu (AgBB, Emicode, Anses, Ange Bleu atd.).
  • Splňují podmínky US FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv), kapitola 21 CFR 178.3620(b) o minerálních olejích (náhodný styk s potravinami).
  • Splňují kritéria Evropského lékopisu týkající se čistoty.

Hydroseal katalog

Souhrnný katalog speciálních kapalin

HYDROSEAL® pro různé průmyslové aplikace:

  • silikonová těsniva, hybridy,
  • PVC plastisol, podlahové krytiny, vinylové tapety,
  • úprava vody, reverzní emulzní polymerace (polyakrylamidy),
  • maziva,
  • extrakce betonových forem,
  • kovoobrábění, výroba plechů, průmysl maziv a EDM,
  • oleje pro elektrické transformátory,
  • průmyslové a automobilové hydraulické systémy, kapaliny do tlumičů,
  • olej pro impregnaci textilu,
  • výroba výbušnin,
  • bezuhlíkový kopírovací papír, mikrokapsle.

Kapaliny s velmi nízkým bodem tuhnutí

Divize speciálních kapalin Skupiny TOTAL nabízí produkty kombinující vysokou viskozitu s vynikajícími vlastnostmi tuhnutí při nízkých teplotách díky výrobnímu procesu zahrnujícímu katalytické odparafínování. 

Kapaliny HYDROSEAL® G290H, G315H a G340H se doporučují zejména pro automobilové aplikace a lehké hydraulické oleje. 

Kapaliny HYDROSEAL® jsou dearomatizovaná uhlovodíková rozpouštědla typu plynový olej:

  • délka uhlovodíkového řetězce: od 13 do 27 atomů uhlíku;
  • destilační rozmezí od 230°C do 380°C.