Skip to content

Procesní oleje

TORILIS 15-500

Čisté minerální oleje používané jako procesní v  řadě průmyslových odvětví: guma, plasty, textil, kůže, zpracování a výroba tiskařských inkoustů. Také se používají jako látky proti ulpívání nečistot a prachu. Velmi vhodné pro míchání díky úzkému rozpětí destilace.

FINAVESTAN 8 15, 22, 32, 40, 68, 100

Bílé medicinální oleje farmaceutické kvality vyvinuté pro následující odvětví: farmacie (pomocné látky), kosmetika (základní surovina), plasty (plastifikátor PS a dalších polymerů, pro obalové materiály potravin), potravinářství (v souladu s platnou legislativou). Vysoká míra čistoty. Bez zápachu, chuti a barvy. Neobsahují síru ani aromatické uhlovodíky.

Použití těchto olejů podléhá platné legislativě. NSF 3H splňuje požadavky následujících norem:

  • European Pharmacopoeia, poslední vydání,
  • British Pharmacopoeia, BP 2001,
  • French Pharmacopoeia Française, 10. vydání,
  • US Pharmacopoeia, poslední vydání,
  • US FDA, 21 CFR 172.878 et 21 CFR 178.3620(a), bílý minerální olej,
  • Evropská směrnice 2011/10/CE (nahrazuje směrnice 2007/19/EC, 2004/19/EC a 2002/72/EC pro plastické materiály a materiály s rizikem náhodného styku s potravinami).