Skip to content

Kalcium-sulfonátový komplex

CERAN XM 100, 220, 460, 720

Plastické mazivo NOVÉ GENERACE kalcium-sulfonátového komplexu je odolné vůči extrémním tlakům, vysokým teplotám a vodě. Nový typ zpevňovadla výrazně zlepšuje provozní vlastnosti při zachování velmi vysoké čerpatelnosti maziva. Lze jej rovněž použít pro aplikace při vyšších rychlostech. CERAN XM je vhodný pro mazání všech mechanismů a součástí s vysokým zatížením a rázy a  v provozních podmínkách, kde je mazivo v častém kontaktu s vodou.

  • ISO 6743-9: L-XBF HB 1/2
  • DIN 51 502: KP1/2R -25 nebo -30

Tento výrobek je dodáván také v praktických kartuších systému Lube Shuttle.

CERAN XS 80, 320

Plastické mazivo NOVÉ GENERACE kalcium-sulfonátového komplexu, odolné vůči extrémním tlakům, nízkým teplotám a vodě. Velmi výkonné syntetické mazivo pro široký rozsah pracovních teplot. Vhodné pro velmi vysoké rychlosti (XS 80). Zajišťuje snížení spotřeby plastických maziv-long life.

  • ISO 6743-9:L-XEFIB1/2
  • DIN 51502:KP1/2R-50 nebo -30

CERAN AD PLUS

Plastické mazivo na bázi kalcium-sulfonátového komplexu odolné vůči extrémním tlakům a vodě. Vyvinuté pro  ochranu součástek a určené pro mazání kluzných kolejnic, ocelových lan, navijáků, menších otevřených převodů a řetězů vystavených náročným podmínkám. Používá se v lodní dopravě, cementárnách, dolech a lomech, přístavech (např. jeřáby) a pro další účely v „těžkém“ průmyslu.

  • ISO 6743-9: L-XBDIB 0
  • DIN 51 502: OGP0N -20

CERAN GEP

Plastické mazivo na bázi kalcium-sulfonátového komplexu, odolné vůči extrémním tlakům, vysokým teplotám a vodě s obsahem pevných maziv. Je určeno především pro mazání otevřených bubnových převodů, jednoduchých a dvojitých převodů s pastorkem a mlýnských kol provozovaných v náročných podmínkách. Je určeno pro mazání zařízení zejména v cementárnách a cukrovarech (kluzná ložiska, pastorky, otevřené převody).

  • ISO 6743-9: L-XBF HB 0
  • DIN 51 502: OGPF0R -20

NEVASTANE XS 80, 320

Syntetické potravinářské plastické mazivo na bázi kalcium-sulfonátového komplexu pro náročné aplikace. Vhodné pro vysoké zatížení a vysoké rychlosti (XS 80) v širokém rozsahu pracovních teplot. Mimořádná odolnost proti vodě. Zajišťuje snížení spotřeby plastických maziv long life.

  • ISO 6743-9: L-XEDIB1/2
  • DIN 51502:KP1/2-50 nebo -30

Tento výrobek je dodáván také v praktických kartuších systému Lube Shuttle.