Skip to content

Zlatá pravidla Totalu

Zlatá pravidla bezpečnosti při práci

Bezpečnost je naší prioritou. V našich rozličných profesích se vyskytují rizika nejrůznější povahy. Naší společnou povinností tedy je chránit každého jednotlivce na jeho pracovišti.

Abychom dokázali snadno zvládnout rizika specifická pro jednotlivé činnosti, byla na základě zkušeností stanovena základní pravidla. Týkají se situací, s nimiž se v místech těžby, výroby, rafinace, v chemických závodech, při distribuci, zásobování, skladování a přepravě setkáváme nejčastěji.

Respektování těchto pravidel je klíčovým prvkem prevence nehod ve společnosti TOTAL a u našich dodavatelů.

Dvanáct zlatých pravidel Totalu