Skip to content

HSEQ: Zdraví – Bezpečnost – Životní prostředí – Kvalita

bezpečnost při práci

Charta “Zdraví – Bezpečnost – Životní prostředí a Kvalita” definuje základní principy politiky Skupiny TOTAL, které by měly být aplikovány ve všech odvětvích činnosti, které jsou Skupinou provozovány.

Společnost Total považuje bezpečnost provozních činností, lidské zdraví, respekt vůči životnímu prostředí a spokojenost zákazníků za své hlavní priority.

Divize ENCO&CEI prohlašuje, že si přeje respektovat hodnoty a principy obsažené v Kodexu chování a Chartě skupiny Total, týkající se zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a kvality.

Charta HSEQ

Politika společnosti TOTAL ČR