Skip to content

Trvale udržitelný rozvoj

životní prostředí

Řada výrobků, která vznikla a vzniká v rámci programu Total Ecosolutions, je navržená tak, aby pomohla našim zákazníkům soustavně zlepšovat energetickou efektivitu a snižovala dopady výroby na životní prostředí.

Prodloužení životního cyklu výrobku může značně vylepšit jeho udržitelnost a zmírnit daň, kterou si vyžádá na životním prostředí. Pokud dojde k zásahu do vozovky ve vhodný moment, může výrobek určený k prodloužení života úpravy nebo jejímu oživení značně prodloužit celkovou životnost vozovky.

Skupina TOTAL je zcela oddaná neustálému výzkumu nových produktů s delší životností. Jedním z výsledků tohoto snažení je také pojivo ECO2. Asfalt navržený speciálně pro teplé asfaltové směsi, umožňující snížení teploty při výrobě a pokládce asfaltových směsí v závislosti na použitém pojivu až o 40 °C (ve srovnání s horkými asfaltovými směsmi).

Silnice a dálnice jsou nejzákladnějším a nejfrekventovanějším stavebním kamenem nákladní a osobní dopravy a mají významnou roli v integraci ekonomických aktivit do běžného místního života. Na asfalty a asfaltové směsi, které jsou při stavbě vozovek používány, je často nahlíženo jako na primitivní materiály. Opak je pravdou, asfalty přinášejí inovativní řešení globálních problémů společnosti, jako jsou např. bezpečnost v silniční dopravě, integrace dopravních cest do městských a venkovských krajin a snižování dopadu budování vozovek na životní prostředí pomocí rostoucího užívání recyklovatelných materiálů.