Skip to content

MODULOTAL

Modulotal

Tvrdý silniční asfalt používaný při výrobě asfaltových směsí v silničním a pozemním stavitelství.

Ideální řešení všude, kde je vyžadována vysoká únosnost a tuhost asfaltové směsi.

V zemích střední Evropy lze sledovat snahy předcházet deformacím vozovky zvýšením tuhosti asfaltových vrstev. Koncept asfaltů VMT (Vysoký Modul Tuhosti) s tvrdým pojivem rovněž umožňuje snížit tloušťku vrstvy jako takové. Efektivní řešení, jak zvýšit únosnost vozovky, nabízejí také naše tvrdé silniční asfalty MODULOTAL.

Řada MODULOTAL nabízí mnohé výhody:

  • Technické – výborná odolnost vůči tvorbě trvalých deformací.
  • Ekonomické – vysoký modul tuhosti dodává směsi zvýšenou odolnost proti tvorbě únavových trhlin, a tudíž umožňuje snížení tloušťky vrstvy.
  • Životní prostředí – snížení spotřeby přírodních zdrojů, méně emisí z dopravy materiálu na staveniště.

Bezpečnostní listy k tomuto výrobku jsou k dispozici pod tímto odkazem .

Neváhejte a kontaktujte naše technické oddělení. Doporučíme Vám nejvhodnější řešení a poskytneme Vám o řadě MODULOTAL více informací.

Vlastnosti řady:

  • tvrdý silniční asfalt s vysokým modulem tuhosti,
  • odpovídá specifikacím dle ČSN EN 13924,
  • pro mnohé vozovky nejvhodnější technické řešení (při současné úspoře nákladů),
  • přesné specifikace řady MODULOTAL najdete v našem přehledu asfaltových výrobků.