Skip to content

KROMATIS

KROMATIS

Bezbarvý asfalt určený pro barevné úpravy pozemních komunikací.

V rámci trvalé snahy o zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a zlepšení standardu kvality života v městském prostředí vyvinula Skupina TOTAL řadu bezbarvých syntetických pojiv KROMATIS. 

Použití výrobku KROMATIS snižuje náklady na veřejné osvětlení, zvyšuje pozornost řidiče a zlepšuje celkový estetický dojem z vozovky. 

Řada KROMATIS umožňuje použití široké palety barev pro různé účely, jako jsou například: 

  • světlejší vozovky v silničních tunelech,
  • zklidňování dopravy – kruhové objezdy, směrové ostrůvky, přechody pro chodce,
  • parkovací domy,
  • jízdní pruhy vyhrazené pro autobusy, cyklistické pruhy, oblasti pro trávení volného času,
  • školní dvory,
  • sportovní a dětská hřiště.
AZALT OXID ŽELEZITÝ
3%
     
PIGMENTAL OXID ŽELEZITÝ
2%
OXID CHROMITÝ
2%
   
KROMATIS OXID ŽELEZITÝ
2%
OXID CHROMITÝ
2%
OXIID TITANIČITÝ
2%
BLUE 100
2%

Bezpečnostní listy k tomuto výrobku jsou k dispozici pod tímto odkazem .

Neváhejte a kontaktujte naše technické oddělení. Rádi Vám doporučíme nejvhodnější řešení a poskytneme Vám o řadě KROMATIS více informací.

Vlastnosti řady:

Řada KROMATIS je modifikovaná polymery a aditivována, což jí dává stejné vlastnosti, které mají standardní černé asfalty:

  • doby míchání jsou stejné jako u běžného asfaltu,
  • reologické vlastnosti jsou stejné jako u běžného asfaltu,
  • výborná mechanická odolnost,
  • výborné adhezní vlastnosti mezi pojivem a kamenivem.

V případě zájmu o specifikace výrobků řady KROMATIS nás kontaktujte .