Skip to content

Bitumen Academy

Bitumen Academy

 

Skupina TOTAL investuje do rozšiřování vědomostí o asfaltu mezi zákazníky a zahájila první on-line kurz o bitumenu a inovačních způsobech jeho použití.

Společnost Total společně s prestižní francouzskou technickou univerzitou École des Ponts, a ve spolupráci s internetovou vzdělávací platformou Coursera nabízejí široké veřejnosti možnost seznámit se s vědeckými, technickými a ekonomickými základy asfaltu a jeho použití. Název tohoto prvního hromadného otevřeného on-line kurzu o asfaltu je „Využití asfaltu pro lepší cesty a inovační aplikace“ 

O KURZU

Během čtyř týdnů vám světově uznávaní odborníci z oboru přinesou své znalosti a zkušenosti k vybudování silného pochopení dnešní reality a nových pohledů na budoucnost asfaltu.
Hlavní myšlenkou je získat široký pohled na toto rozsáhlé téma za pomoci odborníků pocházejících z výzkumu, průmyslu, obchodu a z oblasti významných koncových uživatelů.

Registrace, absolvování kurzu a rovněž účast ve fórech je zdarma. Celý kurz je dostupný on-line na stránkách společnosti Coursera.

Z více, než osmiměsíční spolupráce mezi společností Total – předním evropským dodavatelem asfaltu a École des Ponts Paris Tech – nejstarší francouzskou technickou školou a společností Coursera, která se specializuje na internetové vzdělávání, vzešel kurz, jenž nabízí širší veřejnosti možnost osvojit si široké znalosti o asfaltu.

Kurz pokrývá celý řetězec zpracování asfaltu: od surové nafty až po finální použití ve výstavbě silnic a v průmyslu. Dává odpovědi na všechny otázky týkající se tohoto stavebního materiálu, počínaje jeho výrobou, složením a chemicko-fyzikálními vlastnostmi a konče způsoby jeho použití, chováním na asfaltových silnicích a jeho recyklací. 

Účastníci kurzu získají také informace o příslušných normách, situaci na trhu a perspektivách výzkumu a vývoje směrem k novým, inovativním aplikacím, jejichž výsledkem mají být optimalizované vlastnosti, nákladová efektivita a ekologická kompatibilita v souladu s heslem společnosti Total: „Usilujeme o lepší energii.“

NÁPLŇ KURZU

Kurz se skládá ze série videí o celkové délce přibližně čtyři a půl hodiny. Výuka, kterou zajišťují mezinárodní odborníci, je rozdělena do čtyř kapitol, jež by účastníci měli zvládnout během stejného počtu týdnů. Na konci každého týdne si můžete prostřednictvím testu ověřit, zda jste vstřebali informace, které vám vyučující předali. Celkem kurz odpovídá čtyřem dnům školení. 

Prezentující odborníci hovoří anglicky, aby přístup ke kurzu měla široká mezinárodní veřejnost.

FORMOVÁNÍ KOMUNITY

Prostřednictvím webové stránky mají studenti přístup k všeobecným a tematickým fórům, kde mohou komunikovat s pedagogickými týmy a dalšími účastníky, a budovat tak mezinárodní „asfaltové“ společenství složené z výzkumných pracovníků, učitelů, techniků, studentů a uživatelů.

Díky tomuto interaktivnímu využití digitálních nástrojů se tento kurz „Využití bitumenu pro lepší cesty a inovační aplikace“ stává od samého začátku vzorem pro předávání znalostí a sdílení zkušeností na poli asfaltu a souvisejících produktů.

https://www.coursera.org/learn/mastering-bitumen

BITUMEN ACADEMY

Stejný přístup ke vzdělání je sdílen napříč celým koncernem, a tak společnost TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, slavící letos svůj jubilejní 25. rok působnosti na českém a slovenském trhu, využila této příležitosti a udělala další krok v neustálé snaze nacházet nové cesty a řešení.

Připravili jsme pro zájemce z České a Slovenské republiky vzdělávací kurzy, zaměřené na rozšíření znalosti v oblasti asfaltových pojiv, směsí a poruch vozovek. Věříme, že využitím dlouholetých zkušeností a společného know-how, ve spolupráci se společností VIAKONTROL (dříve NIEVELT-Labor Praha) Vás ve Vaší odbornosti dokážeme posunout ještě o krok dále.

Kurz se skládá z 3 různých, samostatných, ale v mnohém propojených lekcí. Hlavním cílem kurzu je dozvědět se více o komplexnosti a citlivosti asfaltu a dalších složek asfaltové směsi na zacházení a jejich propojenost s výslednými parametry vozovky.

Více informací o kurzu se dozvíte na: http://bitumen-academy.total.cz/

  • TOTAL je evropským lídrem na trhu s asfalty. Inovace byla vždy klíčem k udržitelnosti v produktech, které vyvíjejí. Jejich hlavním cílem je zde sdílet technické znalosti a zkušenosti, aby se ujistili, že asfalt je používán nejúčinnějšími způsoby pro jejich různé aplikace.
  • École des Ponts je jedna z nejstarších stavebních univerzit ve Francii. I v dnešní době tato univerzita má mimořádnou reputaci zejména v oblasti inženýrského studia. Zejména v klíčových oblastech jako je doprava, bydlení a městské služby, a dále také v oblastech jako je energetika, životní prostředí, klimatické vědy, územní plánování a trvale udržitelný rozvoj.
  • VIAKONTROL je přední silniční laboratoř působící na českém a slovenském trhu s dlouholetou zkušeností v oblasti zkoušení asfaltových pojiv a směsí.
  • COURSERA je přední společnost specializující se na vzdělávací platformy a on-line školení s nabídkou více než 1500 kurzů a s 18 miliony studentů po celém světě. 

Ing. Jan Beneš

Technical Specialist

Tel: +420 224 890 511

[email protected]