Skip to content

O nás

Nabízíme paletu produktů obsahující trvale udržitelné a trvanlivé asfalty .

TOTAL S. A. je jedničkou v dodávkách asfaltů na francouzském trhu a partnerem stavebních firem při třetině prací prováděných na francouzském území.

Pobočka TOTAL Česká republika, s. r. o., patří díky více než dvaceti letům zkušeností k vedoucím výrobcům vysoce kvalitních asfaltových pojiv na českém trhu. Nabízíme paletu produktů obsahující trvale udržitelné a trvanlivé asfalty, které umožňují snížení pracovních a výrobních teplot.

Soustavným vývojem a inovacemi sledujícími trendy trhu neustále rozšiřujeme portfolio našich produktů. Tento postup je podporován našimi výzkumnými středisky v Solaize u Lyonu, v Brunsbüttelu u Hamburku a v Prestonu.

Díky vybraným zdrojům ropy, výkonným výrobním zařízením a kompetentním spolupracovníkům zaručujeme vysokou kvalitu a včasné dodání produktů. K výrobnímu programu patří kromě asfaltových pojiv využitelných jak pro silniční, tak pro průmyslové aplikace také řada speciálních výrobků s upravenými vlastnostmi pro zvláštní oblasti využití. Z rafinerií v Leuně a Schwedtu i z našich výrobních jednotek v Brunsbüttelu, Webau a Kouřimi u Kolína jsme schopni včas realizovat dodávky v horkém stavu v silničních nebo železničních cisternách, případně blocích za studena balených do PE-folie a ve formě granulátu.

Klíčem k úspěchu je pro nás efektivní vývoj asfaltů ve spolupráci s našimi zákazníky. Nabízíme technickou podporu a poradenství při užití stávajících a inovativních technologií. Na základě zkušeností z praxe se snažíme optimalizovat nabídku produktů a dodat našim zákazníkům nejvhodnější produkt, navíc zabalený pro ně ideálním způsobem. Skupina TOTAL se soustavně snaží o zvýšení povědomí o asfaltu mezi zákazníky a zahájila první interaktivní online kurz o bitumenu a možnostech jeho využití s názvem "Využití bitumenu pro lepší cesty a inovační aplikace". Podobně se snažíme rozšiřovat povědomí o asfaltu v České republice a Slovensku vzdělávacími kurzy, zaměřené na rozšíření znalosti v oblasti asfaltových pojiv, směsí a poruch vozovek. Více o "Bitumen academy" zde.

Snažíme se trvale zlepšovat bezpečnost ve výrobních závodech, snižováním hluku a pachových emisí minimalizovat vliv našich výrobních jednotek na obyvatele sousedních pozemků a také investujeme značné úsilí do prevence rizik při přepravě asfaltu.