Skip to content

Kontrola kvality naší výroby

Kontrola kvality

V rámci přidané hodnoty našich produktů a technické podpory, kterou považujeme za jeden ze základních stavebních kamenů našeho působení na středoevropském trhu, jsme se rozhodli pravidelně zveřejňovat data z analýz našich pojiv.

V okně níže lze volit mezi parametry bod měknutí, penetrace a teplota v tanku se silničním asfaltem Azalt 70/100. Hodnoty jsou měřeny externě společností Nievelt labor a na vyžádání je lze doložit.