Skip to content

Co je to asfalt

Ropný asfalt je termoplastický výrobek, jehož chování a konzistence jsou silně závislé na teplotě, přičemž za běžných ročních teplot ve střední Evropě je asfalt v pevném stavu. Při zahřátí na teplotu vyšší než 120 °C je možné běžný silniční asfalt přečerpávat, přepravovat a používat. Z více než 1300 celosvětově známých druhů ropy je pouhých 10 % vhodných k výrobě asfaltu podle evropských norem.  

Ať už je čistý nebo modifikovaný, fluxovaný či emulgovaný, jeho adhezní, kohezní a elastické vlastnosti, vodní nepropustnost, zpracovatelnost, trvanlivost, cena i reologické charakteristiky z něj činí ideální materiál pro silniční stavitelství a průmyslové využití (stavebnictví, automobilový průmysl, přípravky pro domácnost, ...).

destilace.jpg

Ropa je přírodní materiál vznikající pomalým rozkladem mořských živočichů. Asfalt vzniká při zpracování vybraných druhů ropy v rafineriích, a to smíšením nejtěžších frakcí (bitumenová báze). Tyto frakce jsou výsledkem procesu atmosférické a vakuové destilace. Některé speciální postupy zpracování nejsou k dispozici ve všech rafineriích. Všechny však mají k dispozici destilační jednotky. 

Zpracování určitých asfaltických bází pomocí rozpouštědla (zkapalněných plynů) je známé jako odasfaltování. Umožňuje oddělit rafinát (lehký podíl odstraněný pomocí rozpouštědla) od deasfaltovaného zbytku, který může být použit při výrobě určitých asfaltů určených pro speciální využití. Profukování proudem vzduchu (tepelná nebo katalytická oxidace určitých asfaltických bází) umožňuje získat asfalty s upravenými vlastnostmi, které jsou určeny pro průmyslové použití.