Skip to content

Maziva s nízkými emisemi

Produkty Low SAPS od TOTAL Lubrifiants vycházejí vstříc potřebám nejmodernějších motorů tím, že umožňují jejich systémům následné úpravy výfukových plynů pracovat na plný výkon.

Low Saps

 

Naše maziva s nízkými emisemi, nazývaná též „Low SAPS“, obsahují nízké množství sulfátového popela, fosforu a síry (Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur – SAPS). Látky SAPS obsažené v tradičních mazivech mohou mít škodlivý vliv na systémy post-treatment (následná úprava výfukových plynů), které odstraňují znečišťující emise. Filtry pevných částic (DPF) jsou obzvláště citlivé na látky SAPS. Technologie Low SAPS od TOTAL Lubrifiants omezuje vaše působení na životní prostředí tím, že optimalizuje výkon těchto čistících systémů. Naše maziva Low SAPS jsou součástí programu TOTAL EcoSolutions.

Filtry pevných částic (DPF)

V posledních letech se v automobilovém průmyslu v sekci výzkumu a vývoje věnuje nebývale velká pozornost systémům pro následnou úpravu výfukových plynů. V souvislosti s tím uvedli výrobci automobilů na trh filtry pevných částic. Tyto filtry, které jsou navržené pro dieselové motory, pohlcují nahromaděné částice a způsobí vstřik nafty, který nakonec nežádoucí částice spálí. To pro maziva představuje novou výzvu a TOTAL jí úspěšně čelí. Navrhli jsme oleje, které jsou přizpůsobené novým fyzikálním a chemickým podmínkám systémů následné úpravy výfukových plynů, jako jsou filtry pevných částic.

Výhody

  • Optimální výkon systémů následné úpravu výfukových plynů.
  • Nižší náklady na autoservis pro uživatele.
  • Vhodné pro všechny typy použití, včetně nejnáročnějších.
  • Nová generace maziv pro veškeré benzínové a naftové motory.