Skip to content

Biomaziva

Není nám lhostejné, jaký vliv mají naše produkty na životní prostředí. Proto se snažíme držet všech zásad udržitelného rozvoje a snažíme se myslet na ochranu přírody i nad rámec standardních povinností. Například jsme vyvinuli biomaziva – kompletní řadu speciálních olejů pro stroje a vozidla se ztrátovým mazáním. Ale i pro situace, kdy dojde k úniku oleje z motoru nebo jeho náhodnému vylití.  

Bio Lubricants

 

Co jsou biomaziva?

Jde o všechny druhy maziv, která se v přírodě rychle rozkládají a nejsou toxická pro člověka ani živočichy a rostliny. Jejich základem mohou být rostlinné oleje (např. řepkový) nebo syntetické estery vyrobené z modifikovaných recyklovaných olejů.

Hlavní výhody biomaziv:

 • rychlá biologická odbouratelnost,
 • minimální toxicita,
 • dobré mazací vlastnosti,
 • vysoký index viskozity,
 • prodloužení životnosti strojů.

Využití

Biomaziva jsou vhodná všude, kde by mohlo být ohroženo životní prostředí. 

Zejména pro:

 • Ztrátové mazání (řetězové oleje do pil, oleje do dvoutaktních motorů, prostředky a maziva uvolňující bednění).
 • Stroje, u nichž může dojít k nahodilému úniku (hydraulické oleje, oleje pro motory, převodovky, nápravy atd.).

Užití biomaziv doporučujeme obzvláště v blízkosti vodních toků a nádrží, v lesních porostech, na zemědělských půdách, ale například i v lomech.

Biomaziva a čistá voda
Voda je výzva. Úniky olejů je ohrožena snad nejvíce. Většinou totiž slouží i jako dopravní cesta, a proto je v denním kontaktu s řadou strojů. Ohrožují ji jak bagry, buldozery, jeřáby a další stavební technika na řekách a kanálech, tak plavidla.. Přepravní (tlačné remorkéry, traulery atd.) i rekreační (lodní motory, skútry atd.). Rizikem jsou rovněž zdymadla, vodní elektrárny a průmyslové objekty situované v blízkosti toků a nádrží. Skupina TOTAL nabízí kompletní škálu biomaziv vhodných pro tyto aktivity:

 • říční a pobřežní terénní úpravy,
 • vodní doprava a přeprava,
 • rekreační plavby,
 • provozování zdymadel a vodních elektráren.

Biomaziva a čistá půda
Stroje na zemní práce se používají v terénu. Na stavbách, v kamenolomech, při úpravách městských komunikací. Kdykoli může dojít k nahodilému rozlití motorového, převodového či hydraulického oleje a kontaminaci okolního prostředí s nedozírnými následky. Bereme ochranu životního prostředí vážně, proto nabízíme biomaziva vhodná pro stroje uvedených typů:

 • na zemní práce,
 • stavební,
 • těžní,
 • na čištění kanalizace.

Biomaziva a čisté hory
Provoz horských středisek se bez mechanizace neobejde. V lyžařských a dalších rekreačních areálech je však třeba dbát o ochranu přírody o to více, že jsou její krásy součástí relaxační nabídky návštěvníkům. Skupina TOTAL proto vyvinula sortiment biomaziv pro veškerá zařízení spjatá s turistickými službami: lyžařské vleky, sněhová děla, sněžné skútry, zařízení na úpravu sněhu a další.. Produktové řady zahrnují převodové a hydraulické oleje a také mazací tuky a oleje do dvoutaktních motorů.

 • stroje na údržbu sjezdovek,
 • lyžařské vleky,
 • sněžné skútry a terénní čtyřkolky,
 • zařízení na výrobu sněhu.

Biomaziva a čistá krajina
V lesním hospodářství a v zemědělství se maziva používají jak v malé mechanizaci (motorové pily, křovinořezy), tak ve strojích sloužících k těžbě dřeva (vyvážecí traktory, nakladače klád) a obdělávání půdy (traktory, kombajny). 
V případě nahodilého úniku se ztrátové mazání (motorové pily a dvoutaktní motory) či hydraulické a převodové oleje mohou stát zdrojem znečištění. Skupina TOTAL dodává biomaziva upravená speciálně pro lesní a zemědělskou mechanizaci, ale pro i přístroje užívané veřejností (křovinořezy, motorové pily)...